GABINET D'ADVOCATS
 
  PRESENTACIÓ
  ESPECIALITATS
  ENLLAÇOS D'INTERÈS
  CONTACTE
 
  >> INICI
 

Jaume Oliveras i Malla
Advocat

DRET CIVIL

Separacions, Divorcis, Impagament de pensions, Parelles de fet, Guardia i custòdia, Declaracions d'hereus, Acceptacions d'herències, Incapacitacions, Adopcions, Tutela, Reclamacions dineràries, Arrendaments Urbans, Desnonaments, Litigis de propietat, Contractes, ...

DRET PENAL
Judicis de faltes, Querelles criminals, Denúncies, Reclamacions d’accidents de trànsit, Delictes contra la seguretat del trànsit (alcoholèmies), Defensa i/o acusació lletrada en tot tipus de procediments penals, Assistència lletrada al detingut, ...

 
  CONTACTE: info@jaumeoliveras.cat | 93 864 40 77 | dades legals
Facebook Twitter